Konsulting windykacyjny

Konsulting windykacyjnySTWORZENIE DZIAŁU WINDYKACYJNEGO

Nasza usługa skierowana jest do firm z sektora MŚP, które nie posiadają w swoich strukturach komórek lub działów windykacyjnych, a sytuacja rynkowa w jakiej się znaleźli powoduje konieczność utworzenia wewnętrznych sekcji windykacyjnych. FORSETI Group dokona wstępnego audytu wewnętrznego Państwa dłużników i ich charakterystyki. Następnie przedstawi wyniki audytu i zaproponuje najefektywniejsze rozwiązania dopasowując odpowiednie narzędzia windykacyjne.

W razie potrzeby możemy uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym nowych pracowników do tworzonych wewnętrznych struktur windykacyjnych lub przeszkolić obecną kadrę.

Koszt usługi, to ryczał uzależniony od wartości posiadanych wierzytelności w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem współpracy FORSETI Group.

MODYFIKACJA PROCESU WINDYKACYJNEGO

Na Państwa życzenie możemy dokonać modyfikacji i poprawy efektywności realizowanego dotychczas procesu windykacyjnego. Usługę poprzedza wewnętrzny audyt, który umożliwi przygotowanie dla Państwa odpowiednich rozwiązań.

Koszt usługi, to ryczał uzależniony od wartości posiadanych wierzytelności w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem współpracy z FORSETI Group.

MODYFIKACJA TREŚCI UMÓW

Usługa skierowana jest do firm, które potrzebują wsparcia przy modyfikacji zapisów umowy handlowej pod kątem wprowadzenia zabezpieczeń na wypadek wystąpienia konieczności windykacji kontrahenta. Uważa się, że windykację rozpoczyna się w momencie podpisania umowy/nawiązania współpracy, a nawet jeszcze wcześniej (wywiad majątkowy). Prawidłowe zapisy w umowie, bardzo często szczelnie chronią naszych Klientów w przypadku konieczności rozpoczęcia windykacji.

Koszt usługi, to ryczał uzależniony od wartości posiadanych wierzytelności w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem współpracy z FORSETI Group.