Windykacja egzekucyjna

Windykacja egzekucyjnaWINDYKACJA EGZEKUCYJNA

Windykacja egzekucyjna może być prowadzona dla spraw zleconych bezpośrednio do tego etapu lub może być uzupełnieniem procesu świadczonego do tej pory przez FORSETI Group. Jeśli podejmowane negocjacje okazały się nieskuteczne, sprawa zostaje przekazana, po konsultacji z Klientem, na drogę postępowania egzekucyjnego. FORSETI Group składa wszelkie niezbędne wnioski, udziela komornikowi informacji na temat stanu majątkowego dłużnika oraz dba o prawidłowy przebieg egzekucji. Zakończenie postępowania w każdym przypadku oznacza sukces wierzyciela. Jest on oczywisty, jeśli Komornik wyegzekwuje całą należność. Jednakże i wydanie przez Komornika postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec jego bezskuteczności pozwala uznać wierzytelność za koszt uzyskania przychodu oraz odzyskać nadpłacony podatek.

Koszt usługi:

PORTAL dlug.info.pl

Brak efektów działań windykacyjnych na tym etapie nie oznacza jeszcze przegranej wierzyciela. Uzupełniając proces windykacyjny dajemy możliwość umieszczenia posiadanych wierzytelności w naszym Multi-informacyjnym portalu o wierzytelnościach dlug.info.pl w celu sprzedaży posiadanych aktywów.

Koszt usługi: