Należności przedawnione

Należności przedawnioneNALEŻNOŚCI PRZEDAWNIONE

Przedawnienie nie oznacza, że po jego upływie zobowiązanie wobec wierzyciela wygasa. Wierzyciel lub w imieniu wierzyciela FORSETI Group mają prawo nadal dochodzić spłaty wierzytelności.

O tym, czy zobowiązanie jest przedawnione decyduje ostatecznie sąd. Wierzyciel ma prawo w każdej chwili, bez względu na to, czy od momentu, kiedy dłużnik miał uregulować należności minął kwartał, czy 5 lat, skierować sprawę do sądu i żądać wydania przez sąd nakazu zapłaty. Bardzo istotną kwestią jest to, że sądy nie analizują z urzędu terminu przedawnienia, a jedynie podstawy merytoryczne i wyda orzeczenie, w którym zobowiąże dłużnika do uregulowania zobowiązania.

Jeżeli jednak dłużnik podniesie przed sądem zarzut przedawnienia, sąd dopiero wtedy będzie badał, czy zarzut jest uzasadniony. Jeśli okaże się, że dłużnik ma racje, to powództwo zostanie oddalone przez sąd i nie zobowiąże on dłużnika do uregulowania zadłużenia.

Zaznaczyć mocno należy fakt, że stanie się tak jedynie w momencie, jeśli dłużnik we wskazanym czasie podniesie zarzut przedawnienia. Jeśli dłużnik takiego zarzutu nie zdąży podnieść w odpowiednim czasie, to po uprawomocnieniu się takiego wyroku nie będzie miał już żadnej możliwości uchylenia się od spłaty tych należności.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie do sprawy.

PORTAL dlug.info.pl

Brak efektów działań windykacyjnych, a nawet (jak Państwo widzą powyżej) przedawnienie roszczeń nie oznacza jeszcze przegranej wierzyciela. W przypadkach potwierdzonych pozyskanymi nakazami zapłaty (nawet przedawnionymi) dajemy możliwość umieszczenia posiadanych wierzytelności w naszym Multi-informacyjnym portalu o dłużnikach dlug.info.pl w celu sprzedaży posiadanych aktywów.

Koszt usługi: