Windykacja pokomornicza

Windykacja pokomorniczaWINDYKACJA POKOMORNICZA

Skutecznie prowadzimy windykację wierzytelności trudnych (kilkuletnich), które z przyczyn leżących po stronie dłużnika nie zostały odzyskane w ramach postępowania egzekucyjnego (postępowanie zostało zakończone wydaniem przez komornika sądowego postanowienia o umorzeniu egzekucji ze względu na jej bezskuteczność). Często zdarza się tak, że dłużnik wiedząc o bezskuteczności wcześniejszej egzekucji komornika zapomina o zaległych należnościach i po kilku latach „rozpoczyna nowe życie”. Dlatego jesteśmy gotowi podjąć się prowadzenia spraw, w których postanowieniem komornika sądowego stwierdzono bezskuteczność działań egzekucyjnych lub wierzytelność nie została spłacona w całości.

Koszt usługi, to ryczał od sprawy oraz prowizja od odzyskanych należności.

PORTAL dlug.info.pl

Brak efektów działań windykacyjnych nie oznacza jeszcze przegranej wierzyciela. Uzupełniając proces windykacyjny dajemy możliwość umieszczenia posiadanych wierzytelności w naszym Multi-informacyjnym portalu o dłużnikach dlug.info.pl w celu sprzedaży posiadanych aktywów.

Koszt usługi: