Windykacja przedsądowa

Windykacja przedsądowaWINDYKACJA PRZEDSĄDOWA

Najistotniejszą fazą dochodzenia roszczeń finansowych są działania podejmowane na etapie przedsądowym. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik czerpią największe korzyści z profesjonalnie przeprowadzonego postępowania przedsądowego. Praktyka w zarządzaniu wierzytelnościami wskazuje, że odpowiednio wcześnie podjęte czynności, mające na celu zabezpieczenie i odzyskanie długu znacznie zwiększają prawdopodobieństwo skutecznego zakończenia windykacji przedsądowej. Na tym etapie odzyskiwania należności bardzo ważną rolę odgrywa kontakt z dłużnikiem. Podejmujemy z dłużnikiem dialog i staramy się skłonić do dobrowolnej zapłaty. Jednocześnie uświadamiając mu dalsze konsekwencje finansowe i prawne wynikające z odmowy spłaty zadłużenia. Bezzwłoczne ustalenie możliwości płatniczych dłużnika pozwala na szybką ocenę sytuacji oraz podjęcie decyzji o dalszym toku postępowania. Etap przedsądowy kończy się odzyskaniem wierzytelności, a w przypadku braku zapłaty konsultacją z Klientem co do dalszego trybu odzyskiwania należności.

Koszt usługi, to prowizja od odzyskanych należności.

WINDYKACJA BEZPOŚREDNIA

Windykacja bezpośrednia stanowi efektywne wsparcie procesu dochodzenia roszczeń finansowych. Osobisty kontakt z dłużnikiem ma na celu zdyscyplinowanie go do zapłaty należności, uświadomienie konsekwencji wynikających z odmowy spłaty zadłużenia oraz ocenę jego stanu majątkowego. Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do prowadzenia rozmów z dłużnikami. Zdajemy sobie sprawę, że od umiejętności negocjatorów zależy osiągnięcie zamierzonych efektów.

Koszt usługi: