Programy partnerskie

Programy partnerskieRich FORSETI

To program afiliacyjny uruchomiony od 01 sierpnia 2012 roku dla naszych Klientów, a także wszystkich tych firm i osób fizycznych, które chciałyby rozpocząć współpracę z FORSETI Group na warunkach opisanych poniżej.

Uruchamiamy dwa poziomy programu Rich FORSETI:
1. Rich FORSETI Customer
2. Rich FORSETI Partner

Warunek ogólny dla obu programów: ani uczestnikiem, ani Klientem FORSETI Group z polecenia, nie może zostać dłużnik posiadający czynną sprawę prowadzoną przez FORSETI Group.

Warunki szczególne programów.

1. Rich FORSETI Customer

Uczestnikiem programu może zostać tylko ta firma lub osoba fizyczna, która zleciła FORSETI Group w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem do programu, należności do windykacji przedsądowej na łączną wartość należności głównej w wysokości minimum 100 000,00 zł brutto.

Uczestnik programu w zamian za polecenie usług FORSETI Group innej, jednej firmie lub osobie fizycznej otrzyma rabat w wysokości 25% (netto) na dwa kolejne zlecenia windykacji przedsądowej swojego dłużnika.

Dodatkowe warunki:
a) Firma lub osoba fizyczna z polecenia musi się powołać na Uczestnika przed podpisaniem umowy z FORSETI Group
oraz
b) Firma lub osoba fizyczna z polecenia zleci FORSETI Group do windykacji przedsądowej dłużnika o zadłużeniu minimum 10 000,00 zł brutto należności głównej.

2. Rich FORSETI Patner

Uczestnikiem programu może zostać tylko ta firma lub osoba fizyczna, która nie jest i nie była Klientem FORSETI Group w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem do programu.

Uczestnik programu w zamian za polecenie usług FORSETI Group innej firmie lub osobie fizycznej otrzyma wynagrodzenie w wysokości 25% (brutto) ze 100% wynagrodzenia FORSETI Group (netto) uzyskanego ze zlecenia od firmy lub osoby fizycznej z polecenia.

Dodatkowe warunki:
a) Firma lub osoba fizyczna z polecenia musi się powołać na Uczestnika przed podpisaniem umowy z FORSETI Group
oraz
b) Firma lub osoba fizyczna z polecenia zleci FORSETI Group do windykacji przedsądowej dłużnika o zadłużeniu minimum 10 000,00 zł brutto należności głównej,
a także
c) Wypłata wynagrodzenia dla Uczestnika nastąpi w ciągu 14 dni po skutecznym odzyskaniu wierzytelności dla firmy lub osoby fizycznej z polecenia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do formularza kontaktowego oraz via e-mail: kontakt@4seti.pl.